50 TẠ BẰNG BAO NHIÊU TẤN

Bài 1: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm,Bài 2: Viết số phù hợp vào khu vực chấm,Bài 3: so sánh,Bài 4: Một bé cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau khối lượng 300g,Bài 5: Một xe cộ xe hơi chlàm việc được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kilogam.. Bài 1, bài bác 2, bài bác 3, bài xích 4, bài xích 5 trang 171,172 sgk Tân oán 4 Ôn tập về đại lượng

Bài 1: Viết số tương thích vào khu vực chấm:

1 yến = .kilogam 1 tạ = ..yến

1 tạ = kg 1 tấn = tạ

1 tấn = kg 1 tấn = .yến

Bài 2:Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 10 yến = kilogam (1 over 2)yến = .kg

50kg =.yến 1 yến 8kg = .kg

b) 5 tạ =.yến 1500kg =.tạ

30 yến = .tạ 7 tạ 20kilogam =.kg

c) 32 tấn = ..tạ 4000kg = .tấn


Bạn đang xem: 50 tạ bằng bao nhiêu tấn

230 tạ = ..tấn 3 tấn 25kg = ..kg

Bài 3:

*

2kilogam 7 hg2700g 60kg 7g ..6007g

5kg 3g.5035g 12 500g..12kilogam 500g

Bài 4: Một con cá trọng lượng 1kg 700g, một bó rau củ trọng lượng 300g. Hỏi cả cá và rau củ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Một xe cộ ô tô chngơi nghỉ được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kilogam. Hỏi loại xe pháo kia chlàm việc được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

*

Bài 1:

1 yến = 10kilogam 1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100kg 1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000kilogam 1 tấn = 100 yến

Bài 2:


a) 10 yến = 100kilogam (1 over 2)yến = 5kg

50kg = 5 yến 1 yến 8kg = 18kg

b) 5 tạ = 50 yến 1500kilogam = 15 tạ

30 yến = 3 tạ 7 tạ 20kg = 720kg

c) 32 tấn = 320 tạ 4000kg = 4 tấn

230 tạ = 23 tấn 3 tấn 25kg = 3025kg

Bài 3:

2kilogam 7 hg = 2700g 60kilogam 7g > 6007g

5kilogam 3g
Reply 9 0 Chia sẻ


*****
Xem thêm: Bảng Ngọc Lee Sin - Cách Chơi Lee Sin Mùa 11