Across the board là gì

Nghĩa rộng:

Vô bốn, đều bằng nhau trường hợp với đa số fan, với tất cả trường thích hợp, dùng với mọi ngôi trường vừa lòng (equally for everyone, for everything, or in all cases, apply lớn all)

Tiếng Việt gồm cách thức nói tương tự:

cào bởi, những, cần sử dụng cho những đối tượng người sử dụng tín đồ tiêu dùng…

Ví dụ: