Bài 33 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 1

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt2.x - sqrt50 = 0)

(Leftrightarrow sqrt2x=sqrt50)

(Leftrightarrow x=dfracsqrt50sqrt2)

(Leftrightarrow x =sqrtdfrac502)

(Leftrightarrow x= sqrt25)

(Leftrightarrow x= sqrt5^2)

(Leftrightarrow x=5).

Bạn đang xem: Bài 33 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Vậy (x=5).


LG b

(sqrt 3 .x + sqrt 3 = sqrt 12 + sqrt 27)

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

 (sqrt3.x + sqrt3 = sqrt12 + sqrt27)

( Leftrightarrow sqrt3.x = sqrt12 + sqrt27 - sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt4.3+sqrt9.3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt4. sqrt3+sqrt9. sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=sqrt2^2. sqrt3+sqrt3^2. sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=2 sqrt3+3sqrt3- sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=(2+3-1).sqrt3)

(Leftrightarrow sqrt3.x=4sqrt3)

(Leftrightarrow x=4).

Vậy (x=4).


LG c

(sqrt 3 .x^2 - sqrt 12 = 0)

Phương thơm pháp giải:

Sử dụng những công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (cùng với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(sqrt3x^2-sqrt12=0)

 (Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt12)

(Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt4.3)

(Leftrightarrow sqrt3x^2=sqrt4.sqrt 3)

(Leftrightarrow x^2=sqrt4)

(Leftrightarrow x^2=sqrt2^2)

(Leftrightarrow x^2=2)

(Leftrightarrow sqrtx^2=sqrt2)

(Leftrightarrow |x|= sqrt 2)

(Leftrightarrow x= pm sqrt 2).

Xem thêm: Than Cốc Là Gì ? Nghĩa Của Từ Than Cốc Trong Tiếng Việt Xử Lý Khí Thải Than Cốc

Vậy (x= pmsqrt 2).


LG d

(dfracx^2sqrt 5 - sqrt 20 = 0)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức

+ (sqrt AB = sqrt A .sqrt B ,left( A;B ge 0 ight))

+ (dfracsqrt Asqrt B=sqrtdfracAB) (với ( Age 0;B>0))

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

 (dfracx^2sqrt5- sqrt20 = 0)

(Leftrightarrow dfracx^2sqrt5=sqrt20)

(Leftrightarrow x^2=sqrt20.sqrt5)

(Leftrightarrow x^2=sqrttrăng tròn.5)

(Leftrightarrow x^2=sqrt100)

(Leftrightarrow x^2=sqrt10^2)

(Leftrightarrow x^2=10)

(Leftrightarrow sqrtx^2=sqrt 10)

(Leftrightarrow |x|=sqrt10)

(Leftrightarrow x=pm sqrt10).

Vậy (x= pm sqrt10).

the-grand-manhattan.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 158 phiếu
Bài tiếp sau
*

Luyện các bài luyện tập trắc nghiệm môn Toán thù lớp 9 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI APPhường ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan liêu tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp đề xuất là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn đọc Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể góp Loigiaixuất xắc.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đang thực hiện Loigiaitốt.com. Đội ngũ cô giáo phải nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông báo để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


Gửi Hủy vứt

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng cam kết nhằm dấn giải thuật tuyệt với tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.com gửi những thông báo cho các bạn để nhận ra các giải thuật tuyệt tương tự như tài liệu miễn tầm giá.