BÀI 8 TRANG 70 SGK TOÁN 9 TẬP 1

*
Xét(ΔDEF) vuông tại D, đường cao DH.Áp dụng hệ thức lượng, ta được:(EH.FH=DH^2⇔x^2=2^2⇔x=2. )Xét (ΔDEF) vuông tại H. Áp dụng định lí Pytago, ta có:(DF^2=DH^2+HF^2\⇔DF^2=2^2+2^2=8\ ⇔DF=2sqrt2)Vậy (x=2, y=2sqrt2).c) Đặt tên những điểm nlỗi hình vẽ:

Bạn đang xem: Bài 8 trang 70 sgk toán 9 tập 1

*
Xét(ΔMNP) vuông tại Phường, đường cao PH. Áp dụng hệ thức lượng, ta được: ( PH^2=HM.HN⇔12^2=16.x \ ⇔144=16.x\ Leftrightarrow x=dfrac14416=9)Tương tự:(eginalign và PM^2=HM.MN=9.(9+16)=225 \ & Leftrightarrow PM=15 Leftrightarrow y=15\ endalign)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó, ta bao gồm một số hệ thức về cạnh với mặt đường cao vào tam giác vuông:(eginalign & AB^2=BH.BC;AC^2=CH.CB. \ và AH^2=HB.HC \ và AH.BC=HB.HC \ và dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2 \ endalign)

Xem thêm: Bảng Ngọc Nautilus - Cách Chơi Nautilus Mùa 11

Tsi khảo giải mã những bài tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh với mặt đường cao vào tam giác vuông khác • Giải bài 1 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài 2 trang 68 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài bác 3 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài xích 4 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài xích 5 trang 69 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Trong tam giác vuông với... • Giải bài bác 6 trang 69 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Đường cao của một tam... • Giải bài xích 7 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Người ta giới thiệu hai... • Giải bài 8 trang 70 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài bác 9 trang 70 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Cho hình vuông ABCD. Call...
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán 9 theo chương •Chương 1. Cnạp năng lượng bậc nhị. Căn uống bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Cmùi hương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương thơm trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Cmùi hương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Pmùi hương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương thơm 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9