CẤU TRÚC ACCUSED

Đố bạn đọc dịch được câu “Tôi bị buộc tội…quá xinh đẹp!” lịch sự Tiếng Anh đó? Hack Não gợi ý rằng bạn hãy sử dụng cấu tạo accuse nhé!

Vậy chúng ta áp dụng kết cấu accuse như thế nào? Hãy thuộc Hachồng Não tò mò vớ tần tật biện pháp cần sử dụng của cấu tạo accuse cùng phương pháp khác nhau nó cùng với cấu trúc blame vào nội dung bài viết này nào!


I. Định nghĩa & cách sử dụng cấu tạo accuse

Cấu trúc accuse Có nghĩa là buộc tội, buộc tội ai đó.

Bạn đang xem: Cấu trúc accused

Các dạng của đụng từ bỏ accuse:

Dạng hiện nay ngôi ba số ít: accusesDạng quá khđọng đơn: accusedDạng phân từ hai: accused

Trong câu, hễ trường đoản cú accuse được dùng để cáo giác hành vi của một ai đó.

Ví dụ

There are many characters with funny names in the Marvel cinematic universe, one of whom is Ronan the accuser.Có rất nhiều nhân trang bị có những cái tên vô cùng vui nhộn trong dải ngân hà điện hình ảnh của Marvel, một trong các sẽ là Ronan, Kẻ buộc tội.

Does he go around and accuse people?Anh ta cứ đọng đi bừa bãi rồi kết tội phần lớn tín đồ ư?

*
*

1. Sự khác nhau thân cấu trúc accuse cùng với blame

Với cấu tạo accuse : giới từ theo sau tân ngữ là “of”.Với cấu tạo blame + O + for + something( N/ V-ing): giới trường đoản cú theo sau tân ngữ là “for”.

Blame + O + for + N/V-ing


Ví dụ

“You can’t blame gravity for your falling in love sầu.”Quý khách hàng thiết yếu đổ lỗi đến trọng tải Lúc rơi vào hoàn cảnh lưới tình được.

“We should break up in peace. Don’t blame me for our departure anymore.”Chúng ta đề xuất chia ly trong chủ quyền. Đừng đổ lỗi cho em là nguyên nhân nữa.

“People are always blaming their circumstances for what they are.”Con người luôn luôn tra cứu phương pháp đổ lỗi vị yếu tố hoàn cảnh.

2.Khác nhau về phong thái dùng

Cấu trúc accuse được dùng để làm cáo giác tội ác của aiCấu trúc blame là để thay đổi lỗi đến ai hoặc đổ trách nát nhiệm cho ai về câu hỏi gì.

Ví dụ

They blamed me for the defeat of the team.Họ đổ lỗi mang đến tôi là nguyên ổn nhân gây ra trận thảm bại của cả đội.

We don’t blame you for what happened.Chúng tôi ko trách rưới bạn về Việc sẽ xảy ra.

Xem thêm: Pixologic Zbrush 4R8 2021 - Zbrush 4R8 Full Version With Crack Download

You have sầu no rights lớn blame me for your mistakes. This is not Penthouse.Cậu không tồn tại quyền đổ lỗi mang lại tớ vày phần đa sai lạc của cậu. Đây chưa phải Penthouse.


IV. Những bài tập về cấu trúc accuse

Bây tiếng thì hãy thử thách bạn dạng thân một chút ít. Những thắc mắc tiếp sau đây thuộc dạng thịnh hành tốt nhất, yêu cầu nếu làm đúng thì chúng ta đã nuốm chắc hẳn kết cấu accuse rồi.

1. They are accusing hlặng ______ breaking mom’s dishes.

khổng lồ on of

2. They accuse me ______ being a spy.

for of on

3. I think they must be ______ of stealing the bike.

accused blame blamed

4. You should not ______ someone ______ lying unless you are absolutely sure they are not telling the truth.

blame/of accuse/of blame/for

5. They _____ me ______ the defeat of the team.

accuse/of blame/for blame/of

6. The company is _____ failing lớn pay taxes.

accused of accused for blamed for

7. Are you ______ your mistake ______ me?

blaming/for blaming/on accuse/of

8. ______ someone else for your mistakes is not good.

blaming accusing cheating

Score =

Đáp án

Bên bên dưới đó là câu trả lời rồi.

Hãy chắc hẳn rằng rằng các bạn vẫn có tác dụng bài tập phía bên trên trước khi coi phần đáp án dưưới trên đây nha!

C - ofB - ofA - accusedB - accuse/ofB - blame/forA - accuse ofB - blaming onA - blaming

V. Kết luận

Qua bài viết này, Hack Não đã reviews cho chúng ta biện pháp sử dụng kết cấu accuse cũng giống như phương pháp để biệt lập giữa 2 cấu trúc accuse cùng blame.