Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Từ phương trình (E) kiếm tìm độ lâu năm trục Khủng (2a) cùng độ nhiều năm trục bé nhỏ (2b). Chu vi hình chữ nhật đại lý bằng (2left( 2a + 2b ight)).

quý khách sẽ xem: Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Lời giải của GV the-grand-manhattan.com

Ta có: ((E):x^2 + 4y^2 - 40 = 0 Leftrightarrow dfracx^240 + dfracy^210 = 1). Suy ra (left{ eginarrayla = 2sqrt 10 \b = sqrt 10 endarray ight.)

Chu vi hình chữ nhật cơ sở là: (2left( 2a + 2b ight) = 2left( 4sqrt 10 + 2sqrt 10 ight) = 12sqrt 10 )

Đáp án cần lựa chọn là: d


Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

*

*

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Coefficients Là Gì Ứng Dụng Của Hệ Số Tương Quan Trong Tài Chính

*

*

*

Cho elip $(E)$ bao gồm pmùi hương trình chính tắc là (dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1). Hotline (2c) là tiêu cự của $(E).$ Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho elip (E) có tiêu cự là (2c), độ lâu năm trục bự với trục nhỏ tuổi lần lượt là (2a) cùng (2b). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

Cho elip (E) tất cả nhị tiêu điểm là (F_1,F_2) cùng có độ nhiều năm trục béo là (2a). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho elip ((E):dfracx^225 + dfracy^29 = 1) với cho những mệnh đề:

1. ((E)) gồm những tiêu điểm (F_1(0; - 4)) cùng (F_2(0;4))

2. ((E)) bao gồm tỉ số (dfracca = dfrac45)

3. ((E)) gồm đỉnh (A_1( - 5;0))

4. ((E)) tất cả độ nhiều năm trục nhỏ dại bằng $3.$

Tìm mệnh đề không nên trong những mệnh đề trên:

Cho elip thiết yếu tắc $(E)$ bao gồm tiêu điểm (F_1(4;0)) cùng một đỉnh là (A(5;0).) Pmùi hương trình chủ yếu tắc của elip $(E)$ là:

Phương trình thiết yếu tắc của elip gồm nhị tiêu điểm là (F_1( - 1;0),F_2(1;0)) với trung ương không nên (e = dfrac15) là:

Phương trình thiết yếu tắc của elip gồm đỉnh là (A(2;0)) cùng trải qua (M( - 1;dfracsqrt 3 2)) là:

Pmùi hương trình chủ yếu tắc của elip tất cả trải qua nhì điểm (M(2sqrt 2 ;dfrac13)) với (N(2;dfracsqrt 5 3)) là:

Phương trình thiết yếu tắc của elip bao gồm diện tích S hình chữ nhật cơ sở là $8$ cùng (e = dfracsqrt 12 4) là: