ĐẠI CỬ TRI LÀ AI

Cử Tri Đoàn
Để vâng lệnh theo những giải pháp chống dự phòng bình an COVID-19, chỉ đầy đủ nhân viên cấp dưới được ủy quyền và những người tđam mê gia new được phxay tham gia sự kiện. Chương thơm trình sẽ tiến hành vạc sóng thẳng đến công chúng trên TVW.

Bạn đang xem: Đại cử tri là ai


Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn trường đoản cú Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia

Video:Hướng Dẫn về Đại Cử Tri Đoàn

*

Đại Cử Tri Đoàn là 1 trong các bước, chưa hẳn là địa điểm hay đoàn thể

Mỗi ứng cử viên trực rỡ cử Tổng Thống vào tè bang của quý vị đã lựa chọn ra một đội fan được call là những đại biểu cử tri (tốt còn được gọi là list ứng viên để bầu cử). Các đảng bao gồm trị vẫn chọn ra đại biểu cử tri trải qua hệ thống bỏ phiếu bí mật và tham gia đại hội, thường xuyên ra mắt vào mùa xuân của năm thai cử tổng thống.

the-grand-manhattan.comshington tất cả 12 lá phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân chia cho mỗi tiểu bang tới từ đoàn đại biểu Quốc Hội của đái bang:một đại biểu đại diện cho mỗi dân biểu vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và một đại biểu thay mặt cho từng thượng nghị viên vào Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang the-grand-manhattan.comshington tất cả 10 dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và nhì dân biểu là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám tè bang, bao hàm the-grand-manhattan.comshington, thực hiện phép tắc “được ăn uống cả, té về không”; ứng cử viên tổng thống như thế nào thừa nhận được rất nhiều phiếu thai tuyệt nhất trong tiểu bang của Shop chúng tôi sẽ có được quyền nhận ra tất cả lá phiếu bầu của the-grand-manhattan.comshington.

Luật được thông qua năm 2019 hình thức mỗi đại biểu cử tri bỏ thăm mang đến đảng và ứng cử viên tổng thống mà người ta có tác dụng đại biểu cử tri. Mỗi đại biểu cử tri phải ký kết thương hiệu vào cam đoan giao hàng cùng điền vào lá phiếu thai tổng thống và phó tổng thống cho những người được đề cử của đảng sẽ chỉ định bọn họ. Khi đại biểu cử tri điền vào lá phiếu phạm luật cam đoan nói bên trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri kia sẽ tiến hành thay thế bằng đại biểu cử tri không giống.

Quy Trình và Thủ Tục.

Tổng số thời gian trăm cha mươi tám đại biểu cử tri VN bỏ phiếu bầu Tổng Thống cùng Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên đề nghị giành được 270 vào tổng thể 538 lá phiếu bầu nhằm biến đổi Tổng Thống. Nếu ko ứng cử viên tổng thống nào nhận ra phần nhiều lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ đã chọn Tổng Thống với Thượng Viện Hoa Kỳ đang lựa chọn Phó Tổng Thống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Out Of Range Khi Vào Game Liên Minh Huyền Thoại

Những member sản xuất khung Hiến Pháp Ra đời Đại Cử Tri Đoàn như một sự điều đình giữa những việc bầu lựa chọn Tổng Thống vày Quốc Hội và câu hỏi thai chọn Tổng Thống bởi phiếu phổ thông. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… không Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu, tuyệt Người nào đảm nhiệm Chức Vụ Có Lợi Tức nghỉ ngơi Hoa Kỳ, được chỉ định có tác dụng Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng Tuyển Cử – Ngày 3 tháng 1một năm 2020

khi những cử tri của tè bang bỏ phiếu thai Tổng Thống với Phó Tổng Thống trên lá phiếu Tổng Tuyển Cử, nghĩa là bọn họ sẽ chọn ra list những đại biểu cử tri vẫn đại diện thay mặt mang lại tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống với Phó Tổng Thống dấn được nhiều phiếu thai độc nhất vào cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 20trăng tròn sinh hoạt the-grand-manhattan.comshington vẫn nhận ra tất cả 12 lá phiếu bầu của the-grand-manhattan.comshington và phiếu bầu tổng thống đang gửi12 đại biểu cử tricho Olympia vào ngày 14 mon 12 để bỏ phiếu cho những người được đề cử.

Tiểu Bang Chứng Nhận – Ngày 3 mon 1hai năm 2020

Vnạp năng lượng Phòng Tổng Tlỗi Ký Tiểu Bang chứng nhận công dụng thai cử không muộn hơn ngày 3 tháng 12 năm 20đôi mươi.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 mon 12 năm 2020

Mỗi tiểu bang sẽ triệu tập cuộc họp các đại biểu cử tri vào cùng trong ngày và gửi phiếu thai cho Chủ Tịch Thượng Viện và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu Bầu Cử – Ngày 6 mon một năm 2021

Quốc hội tổ chức họp vào một phiên họp bình thường để kiểm phiếu thai cử cùng chào làng hiệu quả bỏ thăm của Đại Cử Tri Đoàn.

Để biết thêm thông báo.

Vnạp năng lượng Phòng Đăng Ký Liên Bang và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ cùng Văn Khố Quốc Gia thống trị Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị rất có thể bài viết liên quan ban bố về Đại Cử Tri Đoàn trên trang web của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/