Tìm hiểu công suất chịu tải của dây điện cadivi 2

Mỗi cỡ dây/ cáp (tiết diện ruột dẫn) với từng các loại dây/cáp có nút chịu đựng sở hữu khác nhau. Đối với mục đích nhà ở, hướng dẫn này giới thiệu những bảng diễn đạt công suất Chịu đựng sở hữu của các các loại dây/cáp nlỗi sau đây. Công suất Chịu tải nêu trong số bảng này là phù hợp với ánh sáng môi trường mang đến 40 độ C cùng đã và đang xem xét đến vụ việc sụt áp nhằm đảm bảo an toàn quality năng lượng điện sinh hoạt mang lại nhà ở.

Bảng 1: Công suất chịu cài đặt của cáp Duplex Du-CV, Duplex Du-CX

Đối với mối cung cấp 1 trộn 2 dây, 220V, sau khoản thời gian lựa chọn được huyết diện ruột dẫn cân xứng với công suất nhưng mà không phù hợp cùng với chiều dài mặt đường dây mong ước thì chỉ việc tăng ngày tiết diện lên một cấp cho (ví dụ tăng từ 3mmét vuông lên 4mm2) cùng chất vấn lại theo phương pháp sau đây (0,187 x Phường. x L / S

Công thức tính để sở hữ dây dẫn diện

*

Trong số đó Phường = Công suất tính tóan nhằm chọn dây, kW

L = Chiều nhiều năm con đường dây mong muốn, m

S = Tiết diện ruột dẫn của dây, mm2

» Công suất lắp thêm điện trong nhà

Bảng 2: Công suất chịu đựng cài đặt của cáp Điện kế ĐK-CVV, ĐK-CXV

Bảng 3: Công suất Chịu đựng sở hữu của dây VC, CV, CVV

Tiết diện ruột dẫn Công suất Chịu đựng thiết lập Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu tải

0,5 mmét vuông ≤ 0,8 kW 3 mmét vuông ≤ 5,6 kW

0,75 mm2 ≤ 1,3 kW 4 mmét vuông ≤ 7,3 kW

1,0 mm2 ≤ 1,8 kW 5 mmét vuông ≤ 8,7 kW

1,25 mmét vuông ≤ 2,1 kW 6 mm2 ≤ 10,3 kW

1,5 mm2 ≤ 2,6 kW 7 mm2 ≤ 11,4 kW

2,0 mm2 ≤ 3,6 kW 8 mmét vuông ≤ 12,5 kW

2,5 mm2 ≤ 4,4 kW 10 mmét vuông ≤ 14,3 kW

Công suất nêu vào bảng trên cân xứng đến chiều dài dây mang đến 30m, cùng với độ sụt áp không thực sự 5% sinh hoạt ĐK đầy tải

Bảng 4: Công suất Chịu đựng cài của dây song mềm VCm, VCmd, VCmx, VCmt, VCmo

Tiết diện ruột dẫn Công suất Chịu cài đặt Tiết diện ruột dẫn Công suất Chịu đựng tải

0,5 mmét vuông ≤ 0,8 kW 2,5 mmét vuông ≤ 4,0 kW

0,75 mmét vuông ≤ 1,2 kW 3,5 mm2 ≤ 5,7 kW

1,0 mmét vuông ≤ 1,7 kW 4 mm2 ≤ 6,2 kW

1,25 mmét vuông ≤ 2,1 kW 5,5 mm2 ≤ 8,8 kW

1,5 mmét vuông ≤ 2,4 kW 6 mmét vuông ≤ 9,6 kW

2,0 mmét vuông ≤ 3,3 kW – –

Công suất nêu trong bảng trên phù hợp đến chiều dài dây mang lại 30m, cùng với độ sụt áp không thực sự 5% sinh sống ĐK đầy sở hữu

Bảng 5: Công suất Chịu đựng mua của dây VA

Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu sở hữu Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu đựng tải

1,0 mm2 ≤ 1,0 kW 5 mm2 ≤ 5,5 kW

1,5 mm2 ≤ 1,5 kW 6 mm2 ≤ 6,2 kW

2,0 mmét vuông ≤ 2,1 kW 7 mm2 ≤ 7,3 kW

2,5 mm2 ≤ 2,6 kW 8 mm2 ≤ 8,5 kW

3 mm2 ≤ 3,4 kW 10 mmét vuông ≤ 11,4 kW

4 mm2 ≤ 4,2 kW 12 mm2 ≤ 13,2 kW