Drainage là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

drainage
*

drainage /"dreinidʤ/ danh từ sự rút nước, sự túa nước, sự tiêu nước hệ thống thoát nước, hệ thống cống rãnh, hệ thống mương máng (y học) sự dẫn lưu nước bay đi (qua kênh mương...); nước tiêu (qua hệ thống mương máng...)
nước bay đinước tiêumàng lưới sôngsự hút nướcsự toá nướcseepage water drainage: sự cởi nước rỉ thấmsự thoát nướcGiải mê say EN: The process of draining, or a system for carrying out this process. Used to size various compounds, such as drainage ditch, drainage canal.Giải yêu thích VN: Quá trình rút ít nước hoặc hệ thống tiến hành quy trình này, từ bỏ đó gồm có tự ghnghiền như: rãnh thoát nước, kênh nước thải.cockpit drainage: sự thoát nước buồng láidrainage by well points: sự thải nước bằng hệ giếngfurrow drainage: sự thải nước theo luốnginterior rain-water drainage: sự thải nước mưa (vào nhà)internal drainage: sự thoát nước mặt trongroad drainage: sự thoát nước mặt đườngsurface drainage: sự thải nước bề mặtsurface drainage: sự thoát nước bên trên mặttown drainage: sự thải nước thành phốvertical drainage: sự thoát nước trực tiếp đứngsự tiêu nướcartificial drainage: sự tiêu nước nhân tạobog drainage: sự tiêu nước váy đầm lầydrainage by open channel: sự tiêu nước bởi kênh hởgravity drainage: sự tiêu nước trường đoản cú chảygutter drainage: sự tiêu nước theo rãnhnatural drainage: sự tiêu nước từ bỏ nhiênpump drainage: sự tiêu nước bởi bơmrill drainage: sự tiêu nước theo rãnhsalt drainage: sự tiêu nước mặnseepage water drainage: sự tiêu nước thấmslope drainage: sự tiêu nước ngơi nghỉ taluysoil drainage: sự tiêu nước đến đấtstorm drainage: sự tiêu nước mưa ràosubsurface drainage: sự tiêu nước ngầmsurface drainage: sự tiêu nước mặtswamp drainage: sự tiêu nước váy lầyunder drainage: sự tiêu nước sinh hoạt đáyunderground drainage: sự tiêu nước ngầmvertical drainage: sự tiêu nước thẳng đứngthoát nướcaccumulation diagram of drainage area: biểu vật tích điểm diện tích S bay nướcclay drainage tile: ống thoát nước bằng khu đất sétcockpit drainage: sự thoát nước buồng láicomtháng drainage system: hệ thống nước thải chungconversed drainage: hệ thống nước thải kíndrainage adit: mặt đường bay nướcdrainage area: vùng bay nướcdrainage basin: vùng thoát nướcdrainage basin: bồn bay nướcdrainage by well points: sự thải nước bằng hệ giếngdrainage channel: mương thoát nướcdrainage channel: kênh thoát nướcdrainage channel: rãnh bay nướcdrainage coefficient: thông số thoát nướcdrainage coil: lõi thoát nướcdrainage culvert: đường ống bay nướcdrainage ditch: rãnh bay nướcdrainage facilities: vật dụng bay nướcdrainage factor: năng lực thoát nướcdrainage ground base: nền đất bay nướcdrainage layer: tầng bay nướcdrainage layer: lớp bay nướcdrainage mattress: tầng đệm bay nướcdrainage network: mạng lưới bay nướcdrainage of traông xã formation: câu hỏi thải nước của nền đườngdrainage opening: lỗ thoát nướcdrainage pattern: mô hình bay nướcdrainage pipe outlet: ống thoát nước hởdrainage pipeline: con đường ống thoát nướcdrainage pipes & fittings: lắp đặt mặt đường ống bay nướcdrainage pit: rãnh thoát nướcdrainage property: tính năng thoát nướcdrainage pump: bơm làm cho bay nướcdrainage scheme: sơ vật bay nướcdrainage structure: cấu tạo bay nướcdrainage system: hệ thống thoát nướcdrainage terrace: thềm dốc bay nướcdrainage terrace: bậc dốc bay nướcdrainage trough: máng bay nướcdrainage tunnel: mặt đường hầm thoát nướcdrainage work: công tác làm việc thoát nướcelectric drainage: thải nước bằng điệnfurrow drainage: sự nước thải theo luốnginterior drainage: khối hệ thống nước thải tronginterior rain-water drainage: sự thoát nước mưa (vào nhà)interior rain-water drainage system: khối hệ thống nước thải mưa vào nhàinternal drainage: sự thoát nước mặt tronginternal drainage system: hệ thống thoát nước nội địalvà drainage: thải nước đầm lầylandscape subsoil drainage: thoát nước ngầm mang lại cảnh quanlongitudinal drainage: thoát nước dọcpipeless drainage system: khối hệ thống nước thải ko (có) ốngplumbing và drainage: thêm mặt đường ống bay nướcradial drainage pattern: quy mô thải nước xuyên tâmradial drainage pattern: quy mô nước thải lan tiarain - water drainage: máng thoát nước mưarain - water drainage standpipe: máng nước thải mưarainwater drainage: ống nước thải mưareal working drainage area: diện tích S nước thải dưới cầuroad drainage: sự nước thải mặt đườngsanitary drainage system: khối hệ thống nước thải vệ sinhstorm-water drainage: rãnh thoát nước mưastorm-water drainage system: khối hệ thống thoát nước mưastray current drainage system for pipeline: trang bị mặt đường ống bay nướcsurface drainage: sự thoát nước bề mặtsurface drainage: sự thải nước bên trên mặttown drainage: sự nước thải thành phốtown drainage main: cống thải nước thành phốtown storm-water drainage system: con đường nước thải mưa thành phốtown storm-water drainage system: ống thoát nước mưa thành phốtransverse drainage of the roadway: thoát nước ngang con đường ô tôvertical drainage: sự nước thải trực tiếp đứngwater drainage: sự thoát nướctiêu nướcartificial drainage: sự tiêu nước nhân tạobog drainage: sự tiêu nước váy lầyby-the-way drainage: rãnh tiêu nước dọc đườngcentral drainage system: ống tiêu nước trung tâmceramic drainage: rãnh tiêu nước bằng gốmceramic drainage: rãnh tiêu nước bằng sànhclosed drainage: rãnh tiêu nước kíndepth of drainage: chiều sâu tiêu nướcdepth of drainage: độ sâu tiêu nướcdrainage area: diện tích S tiêu nướcdrainage area: vùng tiêu nướcdrainage area: bể tiêu nướcdrainage basin: giữ vực tiêu nướcdrainage basin: diện tích S tiêu nướcdrainage basin: vùng tiêu nướcdrainage basin: bồn tiêu nướcdrainage blanket: đệm tiêu nướcdrainage blanket: thảm tiêu nướcdrainage by open channel: sự tiêu nước bởi kênh hởdrainage canal: kênh tiêu nướcdrainage cannal: kênh tiêu nướcdrainage channel: rãnh tiêu nướcdrainage channel: kênh tiêu nướcdrainage coefficient: thông số tiêu nướcdrainage culvert: mặt đường ống tiêu nướcdrainage ditch: mương tiêu nướcdrainage duct: ống tiêu nướcdrainage facilities: thứ tiêu nướcdrainage facility: thiết bị tiêu nướcdrainage factor: tài năng tiêu nướcdrainage field: ruộng tiêu nướcdrainage gallery: hiên chạy dọc tiêu nướcdrainage gallery: hầm tiêu nướcdrainage layer: lớp tiêu nướcdrainage line: mặt đường tiêu nướcdrainage main: kênh tiêu nước chínhdrainage map: phiên bản trang bị tiêu nướcdrainage mattress: thảm tiêu nướcdrainage modulus: hệ số tiêu nướcdrainage modulus: môđun tiêu nướcdrainage net: màng lưới tiêu nướcdrainage network: màng lưới tiêu nướcdrainage path: con đường tiêu nướcdrainage pipe: ống tiêu nướcdrainage pipeline: mặt đường ống tiêu nướcdrainage pit: nhà cầu nướcdrainage plant: trạm tiêu nướcdrainage pump: thiết bị bơm tiêu nướcdrainage pump: bơm tiêu nướcdrainage pumping station: trạm bơm tiêu nướcdrainage shaft: giếng tiêu nướcdrainage siphon: xi phông tiêu nướcdrainage siphon aqueduct: xifonts tiêu nướcdrainage structures: công trình tiêu nướcdrainage surface: mặt tiêu nướcdrainage system: khối hệ thống tiêu nướcdrainage tool: trang bị tiêu nướcdrainage tool: quy định tiêu nướcdrainage trench: hào tiêu nướcdrainage tunnel: hầm tiêu nướcdrainage well: giếng tiêu nướcdrainage works: công trình xây dựng tiêu nướcdrainage works: công tác tiêu nướcflat drainage: thảm tiêu nướcgravitational drainage: tiêu nước trọng lựcgravity drainage: tiêu nước trọng lựcgravity drainage: sự tiêu nước từ bỏ chảygutter drainage: sự tiêu nước theo rãnhhorizontal drainage: hệ tiêu nước nganglongitudinal drainage: phương pháp tiêu nước dọcmole drainage: ống tiêu nước giao diện kènatural drainage: sự tiêu nước từ bỏ nhiênopen drainage ditch: rãnh tiêu nước lộ thiênpump drainage: sự tiêu nước bằng bơmradial drainage: hệ tiêu nước dạng tiarill drainage: sự tiêu nước theo rãnhroad drainage: rãnh tiêu nước trên đườngrock-fill drainage: cống tiêu nước đổ đásalt drainage: sự tiêu nước mặnseepage water drainage: sự tiêu nước thấmslope drainage: sự tiêu nước sinh hoạt taluysoil drainage: sự tiêu nước mang lại đấtstorm drainage: sự tiêu nước mưa ràosubsurface drainage: sự tiêu nước ngầmsurface drainage: sự tiêu nước mặtsurface drainage: sự tiêu nướcswamp drainage: sự tiêu nước váy lầytile drainage: ống tiêu nước bởi sànhtube drainage: thiết bị tiêu nước dạng ốngtube drainage: ống tiêu nướcunder drainage: sự tiêu nước ngơi nghỉ đáyunderground drainage: đồ tiêu nước ngầmunderground drainage: khối hệ thống tiêu nước ngầmunderground drainage: sự tiêu nước ngầmvertical drainage: sự tiêu nước trực tiếp đứngLĩnh vực: chất hóa học & đồ vật liệumạng sôngtrellis drainage: mạng sông dạng lướiLĩnh vực: y họcsự dẫn lưuLĩnh vực: xây dựngsự rút nướcadjusted drainagelưới sông được chỉnh trịanomalous pulmonary venous drainagedị tật dò tĩnh mạch phổiarterial drainagehệ thống tiêu nhiều nhánhautogenetic drainagelưới sông từ sinhbarbed drainagelưới sông dạng móc xíchblind drainage areadiện tích ko được tiêu tướiblind drainage arealưu giữ vực ko thông biểnblind drainage arealưu vực kínbog drainagehiện tượng lạ váy đầm cạn nướcbrine drainagesửa nước muốibrine drainagexả nước muốiclosed drainagecông trình xây dựng tiêu kínclosed drainage areaQuanh Vùng tập trung nước sạchcontrolled drainagelưới vẫn chỉnh trịditch drainagehàohệ thống dẫn lưusự tháosự bay đichurn drainage rackống tung giọtdrainage testsự xác minh độ rửa nát kân hận fomat<"dreinidʒ> o sự dẫn lưu, sự xả - Chuyển động của dầu với khí trong bể chứa ở dưới đất vì chưng gradient áp suất tạo ra.

Xem thêm: Đổi Cân Nặng 1 Yến Bằng Bao Nhiêu Kg, 1 Yến Bằng Bao Nhiêu Kilôgam (Kg)

- Chuyển dịch của dung dịch tạo bám ướt thuộc với một dung dịch ko bám ướt. Quá trình này ngược với mao dẫn. o sự tiêu nước; hệ thống tiêu nước, mạng sông; sự hút ít dầu (vào vỉa) § dendritic drainage : hệ thống tiêu nước dạng cày § endogenic drainage : hệ thống tiêu nước nội sinh; sự đẩy dầu nội sinc § enxogenic drainage : hệ thống tiêu nước ngoại sinh; sự đẩy dầu ngoại sinch § gravitational drainage : sự tiêu nước trọng lực; sự đẩy dầu bằng trọng lực § gravity drainage : sự tiêu nước trọng lực § net drainage : mạng sông § uncompensated drainage : mạng sông ko được bổ sung § underground drainage : hệ thống tiêu nước ngầm § drainage area : vung dẫn lưu, vùng tháo xả § drainage pattern : quy mô túa xả Phương hướng và bình đồ của những mẫu dẫn lưu và thường chịu ảnh hướng của địa chất mặt dưới § drainage radius : bán kính dẫn lưu Bán kính của một khối hình trụ giảm áp vào vỉa chứa tập trung vào một giếng sản xuất § drainage relative sầu permeability : độ thấm dẫn lưu tương đối Sự chuyển dịch của dầu thô ra phía bên ngoài vỉa chứa vì tăng bão hòa pha không dính ướt § drainage sale : giao dịch về đất tất cả thể khai thác Sự mướn nhượng đất đai bao gồm thể khai quật bởi những giếng sản xuất bên trên vùng đất liền kề § drainage tract : đất dẫn lưu Mảnh đất liền kề với mảnh đất sản xuất dầu khí § drainage unit : đơn vị dẫn lưu Vùng lớn nhất vào bể chứa dầu mỏ gồm thể dẫn lưu một giải pháp hữu hiệu bằng một giếng

Từ điển chăm ngành Môi trường

Drainage: Improving the productivity of agricultural l& by removing excess water from the soil by such means as ditches or subsurface drainage tiles.

Sự tiêu nước: Sự nâng cao năng suất khu đất nông nghiệp trồng trọt bằng phương pháp rút nước dư thoát khỏi đất nhờ những hệ thống mương rãnh hoặc tnóng tiêu bên dưới bề mặt.