Fao Là Gì

abbreviation for the Food & Agricultural Organization: a United Nations organization that aims khổng lồ increase food production throughout the world and tries lớn make sure that people in poorer areas can get the food they need

Bạn đang xem: Fao là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú the-grand-manhattan.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


abbreviation for for the attention of: written on a business letter or document to lớn say who you want the letter to be read by:
abbreviation for the Food and Agricultural Organization: a United Nations organization that aims to lớn increase food production throughout the world & tries lớn make sure that people in poorer areas can get the food they need
*

*

*

*

Xem thêm: Graves Mùa 11: Bảng Ngọc Graves, Graves Mùa 11

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn the-grand-manhattan.com English the-grand-manhattan.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語