GIỚI TỪ LÀ GÌ

Trong Tiếng Anh, Giới từ là 1 điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt và tần lộ diện vào loại bài bác thi là khôn xiết liên tục. Mặc cho dù kỹ năng về giới từ bỏ là kiến thức căn bạn dạng tuy vậy gây nên những khó khăn một số bạn đang luyện thi dẫn mang lại mất điểm không mong muốn. Do kia, hôm nay IELTS Vietop xin share với chúng ta về chủ thể Giới tự (Prepositions) nhé!


Định nghĩa

Giới từ là đa số tự chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan thân các tự không giống trong nhiều, trong câu văn. Giới trường đoản cú được áp dụng trong câu với phương châm kết nối các từ, các từ bỏ để giúp đỡ các bạn hiểu rõ rộng câu văn, ngữ chình ảnh.

Bạn đang xem: Giới từ là gì

Giới từ được áp dụng trong câu với mức sử dụng riêng biệt nhưng mà khi học theo từng loại rõ ràng dưới đây, bạn cần chú ý nhằm áp dụng đúng.


*

Giới từ là gì?

Ví dụ: I was born in 2000 : Tôi được xuất hiện vào thời điểm năm 2000

Câu này có giới từ bỏ là in, và các bạn quan trọng quăng quật từ bỏ này đi được nếu như muốn câu gồm nghĩa đúng.

Vị trí

Trước danh từ, ví dụ: at present, by oto, for sale,… Vài trường hợp có mạo tự sinh sống giữa: in a hurry, at the front,…Sau danh từ, ví dụ: reason for…, belief in…, effect on…Sau tính từ, ví dụ: afraid of, identical khổng lồ, different from, …Sau rượu cồn từ, think of, forget about, pull out,…

Các các loại giới từ

1. Chỉ thời gian: in/at/on

At: cho thời gian trong ngày

Ví dụ: at midnight, at 11.45, at sunmix, …

Một số ngôi trường thích hợp đề xuất ghi nhớ:

at the momentat the minuteat presentat this time

at the same timeat the weekend/at weekendsat Christmasat night
On: cho 1 ngày vào tuần cùng ngày trong tháng

Ví dụ: on Friday, on 20th December, …

In: phần lớn quy trình thời hạn thọ hơn

Ví dụ: in 2012, in the past, in winter, ….

In cũng dùng vào trường vừa lòng nói đến bài toán chấm dứt điều gì đấy trong 1 khoảng thời gian

Ví dụ: I learnt khổng lồ drive in four weeks.

Lưu ý:

In the morning(s)

In the afternoon(s)

In the evening(s)

but

but

but

on Friday morning(s)

on Sunday afternoon(s)

on Monday evening(s)

Không sử dụng at/on/in sẵn last/next/this/every  Ví dụ: I’ll see you next Friday (not on next Friday)
On time: đúng giờ đồng hồ, không biến thành trễ

 

In time: vừa kịp thời gian để triển khai gì đó

​Ví dụ:

I want to lớn come home in timekhổng lồ watch my favorite soap opera.The conference was well-organized. Everything began và finished on time.
At the over (of sth): ngay lập tức thời điểm vấn đề nào đó chấm dứt > At the kết thúc of the concert, everyone applauded.

2. Chỉ vị trí

In: ngơi nghỉ bên phía trong nơi nào/đồ vật làm sao đó (mang tính ko gian)On: bên trên bề mặtAt: thế thể
*

Ví dụ:

There were some people swimming in the pool.Turn left at the next traffic lights, you’ll see the bookcửa hàng.The hotel is on a small island in the middle of a lake.Under: ở dướiNext to: kế bênIn front of: đằng trướcBetween: ngơi nghỉ giữaBehind: đằng sauAround: xung quanhAbove: mặt trênBelow: mặt dưới
*

*

Tam giác giải pháp sử dụng giới trường đoản cú trong Tiếng Anh

Lưu ý:

Một số cụm từ bỏ tuyệt sử dụng:

In a line, in a row, in a queue, in a photo, in a picture, in an office, in the sky, in the apartment, in the country, in a magazine, in a book, in hospital, in bed, in prison, …

On the left/right, on the ground floor, on a maps, on a thực đơn, on a list, on a website, on a river, on a road, on the way (vẫn trê tuyến phố đến chỗ nào đó)

At trang chính, at work, at school, at a các buổi party, at a meeting, at a conference, at the station, at the airport, …

On a bus/ a train/ a plane/ a ship/ a bike/ a horseIn a car/ a taxi On foot

Phân biệt:

In the front/back of a car

at the front/back of a building

on the front, baông xã of an envelope/ a piece of paper.

In the corner of a room

At/on the corner of a street

3. Chỉ sự di chuyển

To (đến)

Ví dụ: She goes to school by bus.

From … To (trường đoản cú … đến)

Ví dụ: How far is it from your school to your house?

Through (xuyên qua)

Ví dụ: They walked silently through the forest.

Across (ngang qua)

Ví dụ: The primary students ran straight across in front of their car.

Round/ Around (xung quanh)

Ví dụ: The mouse walks around the large circle.

Xem thêm: Bán Hàng Trên Tiki Như Thế Nào, Hướng Dẫn Bán Hàng Trên Tiki Chi Tiết Từ A

Along (dọc theo)

Ví dụ: They walked along the beach.

Up (lên)/ Down (xuống)

Ví dụ: The price of petroleum has went down significantly.

Toward (Towards) (về phía)

Ví dụ: People have different opinions towards Ellen’s behavior.

4. Khác

In: in the rain/ the sun/ the shade/ the dark/ bad weather, in love with, in a (good/bad) mood, in (my) opinionOn: on television/ the radio/ fire, on purpose = intentionally (một biện pháp núm ý), on the whole (in general: quan sát chung), on holiday/ vacation/ a trip/ business, on a dietAt: at the age of…, at 100 degrees, at 120 miles an hourBy: by mistake/ accident/ chance, by credit card/ cheque/ cash (hoặc in cash)Noun + preposition:

– Noun + for: a dem& for/ a need for/ a reason for,…

– Noun + of: a cause of, an advantage/ disadvantage

Nhưng

There is an advantage in… (có một tiện ích vào việc…)

– Noun + in: an increase/ rise/ drop/ decrease in

– Noun + to: damage lớn, a solution lớn, a reaction khổng lồ, an attitude to/ towards

– Noun + with/ between (thân 2 đồ vật, 2 fan, 2 thứ): a relationship/ a connection/ contact….

Ví dụ:

Do you have sầu a good relationship with your parents?

There are some differences between British và American English.

Hình thức của giới từ

Giới trường đoản cú đơn: chỉ có một chữ như in, on, at…Giới từ đôi: tất cả nhì từ solo ghép lại với nhau nlỗi inlớn, within…Giới từ kép: giới trường đoản cú ghnghiền thêm a hoặc be nghỉ ngơi trước nlỗi about, aý muốn,…Giới trường đoản cú vì chưng phân từ: According lớn (tùy theo), excepting = except (ngoại trừ)…

Lưu ý

Một số trường phù hợp sử dụng giới trường đoản cú không chính xác là vày dịch từ bỏ giờ việt sang. Ví dụ: cảm thấy bao gồm lỗi VỚI ai đó cùng sử sụng sorry WITH là không nên, thực tế cần là feel sorry FOR sth / apologize TO s.o

Hình như, cũng có không ít ngôi trường hợp sử dụng giới trường đoản cú bởi tư duy tự hầu hết trường vừa lòng tương đương. Ví dụ: think ABOUT / OF và tự suy ra rethành viên ABOUT là không đúng.

-> Để khắc phục những trường vừa lòng sử dụng không nên giới tự điều này, bạn nên mày mò kỹ hơn bằng phương pháp tra từ điển, tham khảo thêm những tư liệu để rất có thể gặp gỡ những trường hợp mới mẻ và lạ mắt hoặc gặp đi gặp gỡ lại những dạng cũ, từ kia hoàn toàn có thể áp dụng giới trường đoản cú đúng chuẩn rộng.

Bài tập

Đề bài

A. Complete the sentences. Use at, onor in + the following:
*

Mozart was born….in 1756….If the sky is clear, you can see the stars………………………………………….After working hard during the day, I like lớn relax………………………………………….Neil Armstrong was the first man to lớn walk on the moon…………………………………It’s difficult to lớn listen if everyone is speaking………………………………………….Jazz became popular in the United States………………………………………….I’m just going out lớn the shop. I’ll be back………………………………………….I don’t think we need an umbrella. It’s not raining………………………………………….Ben is a very fast runner. He can run 100 metres………………………………………….Lisa works from Monday khổng lồ Friday. Sometimes she also works……………………….B. Put in to/at/in/into where necessary. If no preposition is necessary, leave sầu the space empty.Three people were taken to hospital after the accident.I’m tired. Let’s go …………………..trang chủ now. (no preposition)We left our luggage…………………..the station & went to lớn find something khổng lồ eat.Shall we take a taxi…………………..the station or shall we walk?I have sầu lớn go…………………..the bank today. What time does it open?The Amazon flows…………………..the Atlantic Ocean.I missed the bus, so I walked…………………..trang chính.Have you ever been…………………..Canada?I lost my key, but I managed khổng lồ climb…………………..the house through a window.We got stuck in a traffic jam on our way…………………..the airport.We had lunch…………………..the airport while we were waiting for our plane.It took us four hours lớn get…………………..the top of the mountain.Welcome…………………..the khách sạn. We hope you enjoy your stay here.We drove along the main road và then turned…………………..a narrow side street.Did you enjoy your visit…………………..the zoo?I did some shopping on my way…………………..trang chính.C. Complete the sentences using an adjective sầu + preposition. Choose from:
I think she’s arriving this evening, but I’m not sure of that.Don’t worry. I’ll look after you. There’s nothing lớn be ……………………….I never watch the news on TV. I’m not……………………….the news.The editor is the person who is……………………….Sarah is a keen gardener và is very……………………….I was surprised when I first met Timãng cầu. She was……………………….Ben could become world champion one day. He’s……………………….D. Complete the sentences with the correct preposition.There are some differences between British & American English.Money isn’t the solution…………………. every problem.There has been an increase………………….the amount of traffic using this road.The advantage…………………. having a car is that you don’t have sầu lớn rely on public transport.There are many advantages…………………. being able to speak a foreign language.Everything can be explained. There’s a reason…………………. everything.When Paul left home, his attitude…………………. many things seemed to lớn change.James did a very good drawing …………………. his father. It looks just like hyên ổn.What was Sarah’s reaction…………………. the news?Nicola took a picture………………….me holding the baby.E. Complete the writing task 2 below by using given prepositions.

The bar chart sets out expectations 1………………….. young people in Europe 2…………………… the next 20 years.

The initial impression 3……………………. the chart is that roughly more than a half of young Europeans vày not expect their lives to lớn be better 4…………………… the future. Aao ước the five given indicators, air quality is believed 5………………… the highest proportion 6………………….. young people khổng lồ deteriorate in the next trăng tròn years.

60% of the people surveyed are skeptical 7………………….. the chances for improvement in terms of health, whereas 40% responded that health conditions will be better in the future. A similar ratio is also evident 8……………………. ‘water quality’ and ‘people communication’.

Expectations for air unique are generally negative, 9…………………….. a vast 77% young respondents saying that it will become worse in the future. Expectations for food quality, 10…………………………. the other hand, is roughly 1:1, and this is also the only category that shows such a pattern.

Tìm gọi về Khóa học IELTS nhanh cùng IELTS 1 kèm 1 tại trung trung khu IELTS uy tín TPHCM

Đáp án

A.at nightin the eveningon 21 July 1969at the same timein the 1920sin about đôi mươi minutesat the momentin secondson SaturdaysB.3. at4. to5. to6. into7. no prep8. to9. into10. to11. at12. to13. to14. into15. to16. no prep.C.2. similar to3. afraid of4. interested in5. responsible for6. proud of7. different from/to8. capable ofD.2. to3. in4. of5. in/or6. for7.to/towards8. with9. of10. to11. ofE.ofoverfrominbyofaboutforwithon

Trên đây là toàn bộ phần lớn kiến thức và kỹ năng về giới từ bỏ trong Tiếng Anh IELTS, mong muốn đa số kỹ năng và kiến thức này để giúp được chúng ta trong quy trình luyện thi IELTS. Chúc chúng ta thành công xuất sắc nhé!