Mã Ngành Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Căn uống cđọng vào chiến lược tuyển chọn sinh năm 2021, Trường Đại học Bách khoa TP Hà Nội nội dự kiến thực hiện 3 cách làm xét tuyển: Xét tuyển tài năng; Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 và Xét tuyển chọn dựa vào công dụng Kỳ thi nhận xét bốn duy (tổ chức thi riêng) với tầm 7.4trăng tròn chỉ tiêu. tin tức cụ thể các bạn hãy coi văn bản dưới đây.

Bạn đang xem: Mã ngành đại học bách khoa hà nội 2021

Wiky: Trường Đại học Bách khoa tại thủ đô đó là ngôi trường ĐH siêng ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, member của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra, được xếp vào team đại học trọng yếu giang sơn đất nước hình chữ S. Trường cũng chính là thành viên của Thương Hội các ngôi trường ĐH chuyên môn bậc nhất Khu Vực Á Lục - Thái Bình Dương AOTULE.

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Kỹ thuật sinch học

Mã ngành: BF1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành: BF2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: CH1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Hóa học

Mã ngành: CH2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Kỹ thuật in

Mã ngành: CH3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Công nghệ giáo dục

Mã ngành: ED2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK1

Ngành Kỹ thuật điện

Mã ngành: EE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: EE2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kinch tế công nghiệp

Mã ngành: EM1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Quản lý công nghiệp

Mã ngành: EM2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Quản trị ghê doanh

Mã ngành: EM3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kế toán

Mã ngành: EM4

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Tài bao gồm ngân hang

Mã ngành: EM5

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: ET1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: EV1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Quản lý tài ngulặng và môi trường

Mã ngành: EV2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Tiếng anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ

Mã ngành: FL1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: D01

Ngành Tiếng anh chuyên nghiệp hóa quốc tế

Mã ngành: FL2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: D01

Ngành Kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: HE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Khoa học tập sản phẩm tính

Mã ngành: IT1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật thứ tính

Mã ngành: IT2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: ME1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: ME2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Toán thù tin

Mã ngành: MI1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Hệ thống báo cáo quản lí lý

Mã ngành: MI2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành nghệ thuật đồ liệu

Mã ngành: MS1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1

Ngành Vật lý kỹ thuật

Mã ngành: PH1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành chuyên môn hạt nhân

Mã ngành: PH2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành Vật lý y khoa

Mã ngành: PH3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: TE1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật cơ khí hễ lực

Mã ngành: TE2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: TE3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật dệt may

Mã ngành: TX1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành: BF-E12

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Kỹ thuật hóa dược

Mã ngành: CH-E11

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK3

Ngành Hệ thống năng lượng điện với năng lượng tái tạo

Mã ngành: EE-E18

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa

Mã ngành: EE-E8

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Tin học tập công nghiệp với tự động hóa hóa

Mã ngành: EE-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, D29

Ngành Phân tích gớm doanh

Mã ngành: EM-E13

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

Mã ngành: EM-E14

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông

Mã ngành: ET-E4

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Kỹ thuật y sinh

Mã ngành: ET-E5

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Hệ thống nhúng sáng ý cùng Iot

Mã ngành: ET-E9

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành Truyền thông số kỹ thuật cùng kỹ thuật nhiều phương tiện

Mã ngành: ET-E16

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Mã ngành: IT-E6

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành Công nghệ đọc tin Global ICT

Mã ngành: IT-E7

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Khoa học tập tài liệu cùng trí tuệ Nhân tạo

Mã ngành: IT-E10

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành An toàn không gian số

Mã ngành: IT-E15

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Công nghệ lên tiếng Việt-Pháp

Mã ngành: IT-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: ME-E1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành khoa học kỹ thuật Vật liệu

Mã ngành: MS-E3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: TE-E2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ khí hàng không Việt-Pháp

Mã ngành: TE-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành Điện tử viễn thông - Leibniz Hannover

Mã ngành: ET-LUH

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ khí chế tạo máy

Mã ngành: ME-GU

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ năng lượng điện tử - Leibniz

Mã ngành: ME-LUH

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ điện tử - Nagaoka

Mã ngành: ME-NUT

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành Quản trị sale – Troy

Mã ngành: TROY-BA

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Khoa học tập laptop – Troy

Mã ngành: TROY-IT

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Pmùi hương thức xét tuyển tài năng:

-Với 10-20% tổng chỉ tiêu, gồm những phương thơm thức: xét tuyển chọn thẳng học sinh tốt theo lý lẽ của Sở GDĐT; xét tuyển chọn dựa trên những chứng chỉ nước ngoài SAT, ACT, A-Level với IELTS; xét làm hồ sơ năng lượng phối hợp phỏng vấn;

+Điều kiện dự tuyển chọn là vấn đề vừa phải tầm thường học tập hằng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt tự 8,0 trở lên (riêng so với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1), được thừa nhận tốt nghiệp THPT với gồm điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng vị Trường phương pháp.

Phương thơm thức xét tuyển theo điểm thi:

-Với 80 - 90% tổng tiêu chuẩn, tất cả những cách làm xét tuyển sau:

+Dựa bên trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 (50-60%) cho những ngành/chương trình giảng dạy bao gồm tổ hợp xét tuyển chọn A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 cùng D29.

+Dựa bên trên kết quả Kỳ thi nhận xét tứ duy (30-40%) cho các ngành/công tác đào tạo và giảng dạy có tổng hợp xét tuyển BK1, BK2 và BK3.

Xem thêm: Btw Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Btw Là Viết Tắt Của Từ Gì Trong Tiếng Anh?

+Năm nay Đại Học Bách khoa Hà Thành liên tục áp dụng bề ngoài xét tuyển chọn dựa vào những chứng chỉ nước ngoài SAT, ACT cùng A-Level mang đến toàn bộ những ngành/công tác đào tạo. Riêng so với các thí sinh có chứng chỉ IELTS nước ngoài 6.0+ (hoặc chứng từ giờ Anh không giống tương đương) được ĐK xét tuyển chọn vào những ngành Ngôn ngữ Anh cùng Kinh tế - Quản lý.

-Đối cùng với vẻ ngoài xét tuyển chọn dựa trên làm hồ sơ năng lượng phối hợp chất vấn, gần như thí sinc dưới đây rất có thể ĐK dự tuyển:

+Được tuyển trực tiếp mà lại ko dự tuyển chọn hoặc ko trúng tuyển vào những ngành theo quy định;

+Được lựa chọn tham gia kỳ thi học viên giỏi nước nhà hoặc giành giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thị trấn những môn Toán thù, Lý, Hóa, Sinch, Tin, Ngoại ngữ (lớp 10, 11, 12);

+Được lựa chọn tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia do Sở GDĐT tổ chức; (4) Học sinch hệ chăm (có chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinc, Tin học, Ngoại ngữ) của những trường THPT và THPT siêng trên toàn quốc, các lớp siêng, hệ chăm nằm trong các Trường ĐH, Đại học tập tổ quốc, Đại học tập vùng;

+Được chọn tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm.

Đối với bề ngoài xét tuyển theo điểm thi giỏi nghiệp THPT, thí sinh tất cả chứng từ tiếng Anh thế giới IELTS (Academic) từ bỏ 5.0 trsống lên hoặc tương tự hoàn toàn có thể được quy đổi điểm cố đến điểm thi môn giờ Anh nhằm xét tuyển vào những ngành/lịch trình có tổ hợp xét tuyển chọn A01, D07 và D01.

Chuyên ngành đào tạo và huấn luyện, mã xét tuyển chọn cùng tiêu chuẩn dự kiến:

*

*

*

*

Mã Tổ Hợp Xét Tuyển

Tổ Hợp Xét Tuyển Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT
Mã Tổ Hợp
A00Tân oán, Vật lý, Hóa học
A01Toán thù, Vật lý, Tiếng Anh
A02Tân oán, Vật lý, Sinc học
B00Toán, Hóa học tập, Sinh học
D01Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Anh
D07Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Anh
D26Toán, Vật lý, Tiếng Đức
D28Toán thù, Vật lý, Tiếng Nhật
D29Toán, Vật lý, Tiếng Pháp
Tổ Hợp Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi đánh giá Tư Duy
Mã Tổ HợpCác Phần Thi
BK1Tân oán, Đọc hiểu, Tự lựa chọn Vật lý + Hóa học
BK2Toán, Đọc phát âm, Tự lựa chọn Hóa học tập + Sinch học
BK3Tân oán, Đọc phát âm, Tự lựa chọn Tiếng Anh

Phạm vi tuyển chọn sinh:

-Trường tuyển sinch bên trên cả nước.

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinc đủ ĐK tđắm đuối gia tuyển chọn sinc theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chủ yếu quy, tuyển chọn sinh cao đẳng đội ngành huấn luyện giáo viên hệ chủ yếu quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT với có kết quả học tập THPT của cha môn học tập ở trong tổ hợp môn xét tuyển chọn cùng điểm thi cha môn xét tuyển đạt yên cầu của Trường.