SURPRISED ĐI VỚI GIỚI TỪ NÀO

“Surprise” trong Tiếng Anh Có nghĩa là “sững sốt, ngạc nhiên, sự sững sốt”. Từ này vừa là một trong những hễ trường đoản cú, vừa là một trong những danh từ bỏ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về kết cấu và bí quyết cần sử dụng Surprise vào giờ Anh nhé.

Bạn đang xem: Surprised đi với giới từ nào

1. Cấu trúc và cách sử dụng Surprise – Động từ

Ý nghĩa thường dùng độc nhất vô nhị của rượu cồn trường đoản cú Surprise là gây ra sự bất ngờ về một điều nào đó đến ai kia, có thể tạo cho họ cảm thấy không thể tinh được hoặc sốc.

Cấu trúc thường xuyên chạm mặt độc nhất khi dùng surprise trong câu:

Subject + Surprise + lớn + Verb (infinitive)

Subject + Surprise + Tân ngữ + Verb_ing

Subject + Surprise + (that) + Mệnh đề

Trong đó, theo sau surprise thường xuyên là một trong những rượu cồn từ thể nguyên mẫu mã Verb (infinitive) được phân cách với nó bởi “to”. Trong trường phù hợp theo sau surprise là một tân ngữ, động trường đoản cú theo sau tân ngũ đó bắt buộc chia sinh hoạt dạng động trường đoản cú thêm _ing (Verb_ing)

Theo sau Surprise cũng có thể là 1 trong những mệnh đề với sự ngăn cách vì “(that)”.

Ví dụ:

• I was surprised at his statement• Joe was surprised that he enjoyed the journey• The news surprised everyone.• < + that> It doesn't surprise me that their parents don't want them lớn get married.• It will not surprise anyone to lớn learn that the offer has been rejected.• < + question word> Janet was surprised how quickly the time passed.

 

Xem thêm: tip247.net

 

Surprise! Ngạc nhiên chưa?

 

Surprise dạng rượu cồn trường đoản cú còn một ý nghĩa sâu sắc nữa là kiếm tìm, phân phát hiện, bắt giữ, tiến công ai đó lúc chúng ta ko hy vọng chờ điều ấy một bí quyết bất ngờ với đầy bất ngờ.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Futurenet - Futurenet Có Lừa Đảo Không

Ví dụ:

• The robbers had just opened the safe when they were surprised by the police.• His mother surprised hyên helping himself to her gin.• He surprised a gang stealing scrap metal

2. Cấu trúc và bí quyết dùng Surprise – Danh từ

khi làm trọng trách là một trong danh tự trong câu, surprise chỉ hoàn toàn có thể hiểu nhỏng là 1 sự kiện như thế nào đó đầy bất ngờ.

 

Ví dụ:

• Don't tell Anne we've arranged a tiệc nhỏ for her - I want it to lớn be a surprise.• It was a wonderful/nasty surprise khổng lồ get trang chính and find the letter.• Last night's heavy snow came as a complete surprise.• They're always full of surprises (= doing unexpected things).• I wish you wouldn't keep springing surprises on me (= telling me unexpected things or causing unexpected things lớn happen).• They mounted a surprise attaông xã at dawn.• My uncle paid us a surprise visit yesterday.• The announcement came as a complete surprise

Surprise còn Tức là một cảm giác tương đối ngạc nhiên nhẹ hoặc sốc gây ra bởi một cái gì đấy bất thần. Đánh vệt một cái nào đấy được triển khai hoặc xảy ra bất ngờ.

• Much lớn her surprise, she'd missed him• A surprise attack• On the last day of February, I got a surprise visit from Will.• Without the aide of a surprise attachồng, we were not much of a challenge.• Two surprise visitors drop in, & then things begin to happen.

 

 

Dùng surprise trong câu

3. Cấu trúc với phương pháp sử dụng Surprise – Các trường vừa lòng quánh biệt

Surprise, surprise!

Cụm trường đoản cú surprise, Surprise! Được áp dụng để nói trong trường đúng theo cụ thể (một biện pháp không trang trọng) cùng với ý nghĩa là: “bất ngờ chưa?” khi mang về cho ai điều bất ngờ gì đó mà bản thân chúng ta ko gật đầu, hoặc vào trường đúng theo ai kia tin rằng điều gì bất ngờ, dẫu vậy rất có thể đân oán biết trước:

 

Ví dụ:

• A voice called out ‘Surprise, surprise!’ & all the lights suddenly flashed on.• We entrust you with Jason's care and, surprise surprise, you make a mess of it.• "I've sầu forgotten my keys again." "Surprise, surprise!"• I asked hyên ổn if he wanted to come lớn dinner, và surprise, surprise, he said yes!

Take someone/something by surprise

Nghĩa là (bị) tấn công hoặc (bị) bắt ai kia, hoặc (bị) tạo ra điều gì, loại nào đó bất ngờ.

 

Ví dụ:

• His flotilla was taken wholly by surprise when fired on by the British warships• The question took David by surprise• The sudden noise took her by surprise.