Trong một bình kín chứa 0 35 mol c2h2

Trong một bình kín đáo đựng 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời hạn, thu được các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 mang đến bội phản ứng hoàn toàn, nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn phù hợp khí Y bội nghịch ứng vừa đủ cùng với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?


Bạn đang xem: Trong một bình kín chứa 0 35 mol c2h2

+) Bảo toàn kân hận lượng: mhh lúc đầu = mhh X 

+) n khí bớt = nH2 phản ứng

+) n C2H2 dư = nAg2C2 

+) Bảo toàn liên kết π: n π vào Y = np ban đầu – nH2 – 2.nC2H2 dư

+) n Br2 pư cùng với Y = nπ vào Y


Số mol hỗn hợp ban đầu = 0,35 + 0,65 = 1 mol

Kăn năn lượng các thành phần hỗn hợp lúc đầu = 0,35. 26 + 0,65.2 = 10,4 gam

Số mol links π = 0,35.2 = 0,7 mol

Bảo toàn kân hận lượng: mhh lúc đầu = mhh X =10,4 gam => nX = 10,4/16 = 0,65 mol

n khí bớt = nH2 phản nghịch ứng = 0,35 mol

Ta có: n C2H2 dư = nAg2C2 = 0,05 mol

Bảo toàn liên kết π : n π vào Y = np lúc đầu – nH2 – 2.nC2H2 dư = 0,7 – 0,35 – 0,05.2 = 0,25 mol

=> nBr2 pư cùng với Y = nπ trong Y = 0,25 mol


*


+ tính số π vào Y quên không trừ π của C2H2 dư => lựa chọn nhầm A

+ Trừ nhầm số π của C2H2 dư => chọn nhầm D


*
*
*
*
*
*
*
*

khi đến brom hóa trọn vẹn 0,3 mol hỗn hợp có một ankin với một anken cần hoàn toản 0,4 mol Br2. Thành phần Phần Trăm về số mol của ankin trong các thành phần hỗn hợp là:


Hỗn hợp X có một ankan và một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích tất cả hổn hợp sụt giảm một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) phải dùng để làm đốt cháy không còn 3,5 gam hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam hỗn hợp X có 3 ankin đồng đẳng tiếp đến qua 1 lượng dư H2 (lớn, Ni) nhằm làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản bội ứng thể tích thể tích khí H2 bớt 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn hợp X bao gồm 3 khí C3H4, C2H2 với H2 đến vào bình kín thể tích 8,96 lít (đktc) đựng bột Ni, nung lạnh bình một thời hạn nhận được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 tđắm say gia phản nghịch ứng là:


Hỗn thích hợp X có ankin B cùng H2 bao gồm tỉ kăn năn hơi so với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác nhằm bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y bao gồm tỉ kân hận tương đối đối với CH4 là 1. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì cân nặng bình đựng sẽ:


Đun lạnh tất cả hổn hợp khí bao gồm 0,06 mol C2H2 với 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau đó 1 thời hạn chiếm được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn cục bộ tất cả hổn hợp Y lội thong thả qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn lại 0,448 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (nghỉ ngơi đktc) bao gồm tỉ khối đối với O2 là 0,5. Khối lượng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn hợp X tất cả 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun nóng với Ni xúc tác một thời hạn thu được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được số gam CO2 cùng H2O theo lần lượt là:


Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4, Và H2 cùng với xúc tác Ni mang đến làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp Y (bao gồm tỉ khối hận so với H2 bởi 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng tất cả hổn hợp X trên, rồi đến thành phầm cháy kêt nạp hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Kân hận lượng kết tủa tạo nên thành là


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Link Download Trực Tiếp, Tool Lấy Link Download Trực Tiếp Từ Google Drive

Hỗn thích hợp X có C2H2 cùng H2 đem cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X mang lại đi qua hóa học xúc tác phù hợp, nấu nóng được hỗn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua chai lọ đựng nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) bao gồm tỉ khối hận so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp Y là


Hỗn hòa hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni nhận được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với không khí là một trong. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom tham mê gia phản bội ứng. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp khí A tất cả 0,4 mol H2 với 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B gồm tỉ khối hận đối với H2 bởi 12. Dẫn hỗn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tđam mê gia làm phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn vừa lòng X có một ankan cùng một ankin gồm phần trăm mol 1 : 1. Cho 4,48 lkhông nhiều hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy hỗn hợp mất màu, trọng lượng hỗn hợp tăng 1,6 gam cùng khí bay ra bao gồm tỷ khối đối với H2 là 12,5. Vậy bí quyết của những chất trong tất cả hổn hợp X là:


Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số ngulặng tử cacbon. Trộn 6,72 lkhông nhiều khí X với 4,48 lkhông nhiều H2 và để được hỗn hợp Y. lúc mang lại Y qua Pt nung rét mang lại bội nghịch ứng trọn vẹn thì nhận được khí Z có tỉ khối hận so với CO2 bởi 1. CTPT cùng số mol A, B vào hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo ngơi nghỉ đkc)


Hỗn phù hợp lúc đầu bao gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun nóng bình với Ni xúc tác để thực hiện bội phản ứng cộng kế tiếp đưa bình về ánh nắng mặt trời ban đầu được các thành phần hỗn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ kân hận các thành phần hỗn hợp X với Y đối với Hgấp đôi lượt là 24 với x. Giá trị của x là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín đáo, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Cho Y bội phản ứng toàn diện cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Cho 22,4 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp E bao gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau đó 1 thời gian phản ứng thì chiếm được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn tổng thể khí G lội chậm chạp vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có 80 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị x cùng y theo lần lượt là


Trong một bình bí mật đựng 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung rét bình một thời hạn, nhận được hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 mang đến phản ứng hoàn toàn, nhận được hỗn hợp khí Y với 12 gam kết tủa. Hỗn vừa lòng khí Y phản nghịch ứng hoàn toản với từng nào mol Br2 vào dung dịch?


Dẫn V lkhông nhiều (sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm axetilen với hiđro đi qua ống sđọng đựng bột niken nung rét, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát khỏi dung dịch phản bội ứng hoàn toản cùng với 16 gam brom với còn lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Cho tất cả hổn hợp X tất cả CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với hỗn hợp brom dư thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, trường hợp cho 13,44 lít (sống đktc) tất cả hổn hợp khí X chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 gồm vào X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon sinh hoạt thể khí, nhẹ hơn không gian, mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư đến bội nghịch ứng trọn vẹn, thấy có 25,6 gam brom bội phản ứng. Giá trị của m là


*

Cơ quan tiền chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ Thông tin cùng Truyền thông.